دبستانی

فروردین, ۱۳۹۵

دی, ۱۳۹۴

  • ۷ دی

    وحدت؛ اهل بیت گفتند یا علما تراشیدند؟!

    حرف شما (درباره‌ی «وحدت با اهل سنت») با «حرف اهل بیت» (ع) سازگاری نداره! «اهل بیت» گفتن باید «تبرّی» داشته باشی! یعنی باید صریحا اعلام کنی که با کسانی که مقابل «اهل بیت» بودن، «دشمن» هستی و قبولشون نداری! باید «لعنتشون» کنی! ...