معرفت‌شناسی

تیر, ۱۳۹۲

  • ۱۳ تیر

    هرمنوتیک

    جمع آوری: آرمان شادمان هرمنوتیک:یعنی تفسیر کردن متن و برداشت و بیرون کشیدن معنای صحیح از آن. انواع: شماره عناوین نظریه پرداز توضیحات ۱ هرمونوتیک کلاسیک دان هاور[۱] متن محور ۲ هرمونوتیک رمانتیک فردریش شلایر ماخر ( ۱۷۶۸ –۱۸۳۴ ) متن محور و مولف محور[۲] دیلتای ( ۱۸۳۳ –۱۹۱۱ ) …