هنر

اسفند, ۱۳۹۷

  • ۱۱ اسفند

    چه کسی مخالف «شادی مردم» است؟!!

      من معتقدم که امثال #کیومرث_پوراحمد واقعا #هنرمند هستن؛ واقعا #هنر میخواد که یه زمان به #مردم وانمود کنی که اگه #روحانی بیاد، وضعیت #خوب میشه       اما وقتی #روحانی رای میاره و مردم میبینن که #فریب امثال #کیومرث_پوراحمد رو خوردن، ناگهان (مثل همیشه) بحث رو عوض کنی …

فروردین, ۱۳۹۴

دی, ۱۳۹۲