روایت

شهریور, ۱۳۹۵

فروردین, ۱۳۹۵

  • ۲۶ فروردین

    خطبه ۷: نقطه ی نفوذ شیطان به قلب

    هر وقت می خواهی کاری کنی، حواست را جمع کن؛ مطمئنی این کار را برای خدا انجام می دهی؟ نیتت خدایی است؟ حالا نیت هم درست شد، مطمئنی اصلاً این کار بر اساس حکم خداست؟ بعضی از خوارج هم که دشمن امیرالمومنین (علیه السلام) بودند فکر می کردند یک کار …