عمومی

اسفند, ۱۳۹۴

دی, ۱۳۹۴

  • ۷ دی

    وحدت؛ اهل بیت گفتند یا علما تراشیدند؟!

    حرف شما (درباره‌ی «وحدت با اهل سنت») با «حرف اهل بیت» (ع) سازگاری نداره! «اهل بیت» گفتن باید «تبرّی» داشته باشی! یعنی باید صریحا اعلام کنی که با کسانی که مقابل «اهل بیت» بودن، «دشمن» هستی و قبولشون نداری! باید «لعنتشون» کنی! ...

مرداد, ۱۳۹۴

خرداد, ۱۳۹۴

اردیبهشت, ۱۳۹۴

اسفند, ۱۳۹۳

تیر, ۱۳۹۲

  • ۲ تیر

    اثبات ولایت فقیه ۲ (مشروعیت حکومت الهی)

    گفته شد که عده ای منبع مشروعیت را از جانب خدا می دانند؛ یعنی حکم کننده خدا است و کسی را که از طرف خداوند آمده است و بر تمامی ما تکلیف است که از حکم آنها پیروی کنیم...