غرب

فروردین, ۱۳۹۵

اسفند, ۱۳۹۴

بهمن, ۱۳۹۴

بهمن, ۱۳۹۳

  • ۱۶ بهمن

    بمب هسته‌ای تبلیغات

    این تبلیغات مسموم با زهر «شک‌پراکنی» مثل بمب هسته‌ای است که همه‌ی افراد غیرمتخصص در دین را دربر می‌گیرد (عمومی) و اثر بلند مدّت دارد.

تیر, ۱۳۹۲

  • ۱۳ تیر

    از آندلس تا ایران ( بررسی چگونگی «بی دین کردن جوانان در ایران» )

    مسیحیان با یک نقشه ی عجیب، توانستند منطقه ی «آندلس» را از دست مسلمانان بگیرند. در زمان ما نیز همین برنامه را برای گرفتن «ایران» و بقیه کشور های مسلمان به کار گرفته اند. این داستان کوتاه را بخوانید و عبرت بگیرید: بار ها مسیحیان به آندلس حمله کردند ولی …