معصومین (ع)

خرداد, ۱۳۹۴

اردیبهشت, ۱۳۹۴

مهر, ۱۳۹۳

  • ۲۵ مهر

    عبرت های عاشورا ۱ ( باید حرمت ها و ارزش ها حفظ شوند)

    به بهانه حکم اعدام شیخ نمر از سوی دولت عربستان سعودی: آیا باید توهین به قرآن کریم و مقدسات را به شدت محکوم نمود؟ یا به آرامی و دور از جنجال مذاکره کرد؟ و پاسخ به ۳ سوال نکته: این مقاله قبلاً منتشر شده بود ولی دوباره و در پی …