خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : توحید

بایگانی/آرشیو برچسب ها : توحید

صوت: اثبات خدا با برهان حدوث (از راه خلقت)

جلسه‌ی ششم آموزش «توحید» (مخصوص دانش‌آموزان از مقطع دوم دبیرستان تا دانشجویان): مشهورترین برهانی را که برای اثبات خدا می‌شنویم، برهان خلقت (حدوث) است. صوت بیان صحیح این برهان در ادامه‌ی مطلب وجود دارد.

بیشتر بخوانید »

صوت: اثبات خدا با برهان هدایت

جلسه‌ی پنجم آموزش «توحید» (مخصوص دانش‌آموزان از مقطع دوم دبیرستان تا دانشجویان): شاید تا به حال نام «برهان هدایت» را به عنوان یک برهان مستقل برای اثبات خدا نشنیده باشید. بحث این جلسه از کلاس توحید، بیان این برهان است.

بیشتر بخوانید »

صوت: اثبات خدا با برهان فطرت

جلسه‌ی سوم آموزش «توحید» (مخصوص دانش‌آموزان از مقطع دوم دبیرستان تا دانشجویان): یکی از برهان‌های اثبات خدا، برهان فطرت است. البته در کتاب‌های اعتقادی، بیان برهان فطرت دارای آشفتگی و پراکندگی زیاد است که در این جلسه از کلاس توحید، نظرات و مسائل مختلف در این برهان به صورت منظم و با طبقه‌بندی درست ارائه شده است.

بیشتر بخوانید »

صوت: فطرت چیست؟

جلسه‌ی دوم آموزش «توحید» (مخصوص دانش‌آموزان از مقطع دوم دبیرستان تا دانشجویان): کلمه «فطرت» کاربرد زیادی دارد؛ امّا ما تصور درستی از آن نداریم. از آن جهت که این بحث در اثبات خدا کاربرد دارد، لذا یک جلسه‌ی کامل کلاس توحید، صرف آموزش و توضیح این مطلب شد.

بیشتر بخوانید »

صوت: پیچیده بودن طرح بحث یا حل کردن آن

جلسه‌ی مقدماتی آموزش «توحید» (مخصوص دانش‌آموزان از مقطع دوم دبیرستان تا دانشجویان): بسیاری از اشتباهات علمی ناشی از درست تصور نکردن موضوع بحث است؛ آیا علّت اصلی عدم گرایش بسیاری از مردم به خداپرستی این است؟

بیشتر بخوانید »

فطرت چیست؟ (مقدمه‌ای برای اثبات خدا از طریق فطرت)

«فطرت چیست؟» سوال بسیاری مهمی است که بسیاری از مردم از آن غافل هستند. اگر تصور درستی از «فطرت» داشته باشیم، آن‌گاه می‌توانیم «برهان فطرت» را برای اثبات خدا بخوانیم و از آن استفاده کنیم.

بیشتر بخوانید »